Xsus qayğıya mhtac uşaqların erkən yaş dvr proqramlarına daxl edlməs

Redaktorlar: Mark Wolery və Jan S.Wilbers

Erkən yaş dvr təhsl zrə al və orta xtsas pedaqoj kollektv n kurs
Addım-Addım layhəs. Uşaqlar və valdeynlər n proqram...

ISBN 0-935989-61-7

AUTMA-nın praktk tədqqatlar seryaları, 6-cı cld

1995

Azyaşlı Uşaqların Təhsl Mll Assosasyası (AUTMA) Washngton, DC.


Ktabın nəşr Aıq Cəmyyət nsttutu Yardım Fondu tərəfndən sfarş olunub və malyyələşdrlb.

Mndərcat

n sz
Mqəddmə
Mnnətdarlıq

1. Xsus qayğıya mhtac azyaşlı uşaqların erkən yaş dvr proqramlarına daxl edlməs mvzusuna grş Mark Wolery və Jan S. Wlbers
2. Xsus qayğıya mhtac uşaqların alələr lə aparılan ş Donand B. Baley Jr.
3. Dgər fənlərn zvlər lə aparılan ş: mvəffəqyyət namnə əməkdaşlıq Mary Beth Bruder
4. Xsus qayğıya mhtac uşaqların vəzyyətlərnn qymətləndrlməs Mark Wolery
5. Xsus qayğıya mhtac azyaşlı uşaqlar n daxledc mhtlərn layhələşdrlməs Mark Wolery
6. Xsus qayğıya mhtac uşaqların yrədlməs n stfadə olunan təlmat strategyaları Mark Wolery
7. Erkən yaş dvr n nəzərdə tutulmuş snflərdə xsus qayğıya mhtac uşaqlar n təlmatın yernə yetrlməs Mark Wolery
8. Aparılan şn qapanması: başqa proqramlara kedn planlaşdırılməsı və həyata kerlməs Jane B. Atwater, Los Orth-Lopes, Marleen Ellott, Judt C. Carta və lene S. Schwarts.
9. Əldə edlmş nalyyətlər və gələcəkdə grləcək şlərn stqamətlər Mark Wolery

stnad edlən ədəbyyat
Mvzu gstərcs
Ad gstərcs
AUTMA haqqında məlumat
Qısa termnlər lğət

Including Children with Special Needs in Early Childhood Programs (In Azerbaijani)

nsz

Erkən yaş dvr proqramlarına daha ox xsus qayğıya mhtac uşaqlar cəlb edldkcə bu sahənn mtəxəssslər yen-yen problemlərlə zləşr və mkanlar əldə edrlər.
Bu monoqrafyada bz həyata kerlmş tədqqatın sntezn və ştrak edən btn uşaqların və alələrn həyatını yaxşılaşdıran mvəffəqyyətl proqramlara dar təklflər rəl srrk.

Azyaşlı Uşaqların Təhsl Mll Assosasyası (AUTMA), 1509 16th Street, N.W. Washington, DC 20036-1426