Susan Rose-Ackerman

Hakimiyyət və korrupsiya: Səbəblər, nəticələr və islahatlar

Əsər korrupsiyanın tərifini verən, onun mahiyyətini açan bir dərslikdir. Onun müəllifi professor Rose-Ackerman uzun illər TI və Dünya Bankı kimi təşkilatlarda işləyərək korrupsiyaya dair müxtəlif mövzuda materiallar toplayaraq onları təhlil edib. Kitabı oxuyarkən müxtəlif ölkələrin rüşvət qalmaqallarından, antikorrupsiya qanunlarından, mütəşəkkil cinayətkarlıqdan, özəlləşdirmə, kommunal xidmət rüşvətxorluğundan, patronajlıq, hədiyyəbazlıq, qohumbazlıq, havadarlıq və favoritizm kimi "korrupsiya xəstəlikləri"ndən xəbər tutacaqsınız.

Kitab ACİ YF-nin maliyyə dəstəyi ilə nəşr olunub.

Redaktor və naşir Rafiq Məmmədli

Kitabı Kitab klubunda əldə edə bilərsiniz (Mustafa Sübhi, 13 (Axundov bağından yuxarı, 150 №-li məktəbin yanı), tel.: 4-92-12-38).